Skip to main content

Vorming en bezoeken – OUTREACH

Wat is OUTREACH?

Begeleiding aan een een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

Begeleid je iemand met een verstandelijke beperking en/of autisme? Zit je met de handen in het haar? Weet je niet hoe je het bijzondere gedrag kunt begrijpen? Vraag je je af wat de omgeving kan doen om deze personen nog beter te ondersteunen?

Dan kan outreach misschien iets betekenen.

Een outreach begeleider zoekt mee naar wat de vragen en noden van de doelgroep zijn en denkt mee na over wat de omgeving kan doen om zich er beter op af te stemmen.

Het kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking, met autisme of met andere bijkomende problematieken.

 

We delen graag onze kennis en praktijkervaring op vlak van:

  • denkontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
  • autismespectrumstoornissen
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • (ondersteunende) communicatie
  • zintuiglijke informatieverwerking
  • persoon- en teamgerichte veiligheidstechnieken
  • anders kijken naar gedrag
  • infrastructuuraanpassingen voor een welbepaalde doelgroep

Voor wie is OUTREACH?

Voor een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicap specifieke knowhow.

Hoe werkt OUTREACH?

Stel je vraag via e-mail.

Per vraag bekijken we op welke manier we iets kunnen betekenen.

Het kan bijvoorbeeld gaan over dossierstudie, gesprekken, observaties, vorming, … of een combinatie ervan.

Waar gaat OUTREACH door?

De OUTREACH kan zowel bij ons in KATRINAHOF als op locatie plaatsvinden.

Wanneer is OUTREACH mogelijk?

Steeds in overleg.

Contactpersonen

Katlijne Marien

Pedagogische dienst

0492 25 35 69

e-mail