Skip to main content

Gezins- en context ondersteuning – LAMP!ON

Wat?

LAMP!ON is een dienst die professionele begeleiding aanbiedt.

 • Een begeleider gaat bijvoorbeeld met ouders of de school in gesprek om samen te zoeken naar antwoorden op vragen rond de opvoeding, de ontwikkeling of de omgang met het kind / de jongere.

Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen:

  • Opvoedkundige vragen over eten en drinken, slapen, communicatie, sociale vaardigheden, spelontwikkeling, bijzonder gedrag, …
  • Vrije tijd en dagbesteding: zoeken naar een gepast activiteitenaanbod
  • Trajectbegeleiding: begeleiding in de zoektocht naar gepaste scholen en voorzieningen, vakantie, vrije tijd, hulp bij administratie, hulpmiddelen, …
  • Zoektocht naar de oorzaak van de beperkingen
  • Accepteren van een kind dat moet leren leven met beperkingen
  • Gezondheid en medische opvolging
  • Netwerk rond het gezin: hoe kunnen we dit activeren, versterken, uitbreiden
 • Ouders kunnen ook een vraag stellen naar een begeleider die activiteiten met het kind zelf doet, thuis of op locatie.

Voor wie?

Begeleiding van LAMP!ON is er voor iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van een kind of jongere met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking en/of autisme.

In eerste instantie is de begeleiding bedoeld voor ouders, die met vragen zitten of zich zorgen maken over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind met een beperking. Maar even goed kunnen andere betrokken mensen uit het netwerk (familie, school, vakantieopvang, jeugdbeweging, … ) een vraag naar begeleiding stellen.

Hoe?

Heeft u een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

In een eerste gesprek zal een medewerker van de sociale dienst luisteren naar al uw vragen en zal tevens de werkwijze worden uitgelegd.

De gesprekken en/of begeleidingen kunnen plaatsvinden in KATRINAHOF, bij u thuis, op school, of op een andere locatie, waar we in alle rust en veiligheid aan het verdere traject kunnen werken.

Wij staan klaar om samen met u te onderzoeken hoe wij u van dienst kunnen zijn. De frequentie en timing van de begeleidingen worden in onderling overleg vastgesteld.

Onze beschikbaarheid is op werkdagen van 9u tot 17u.

Contactpersonen

Ruth Malfliet

Kwaliteitscoördinator / Coördinator sociaalpedagogische dienst

0492 23 35 13

e-mail