Skip to main content
 • Januari 2024

  !NKLUS treedt toe tot het WERKBURO Antwerpen.

  !NKLUS treedt toe tot het WERKBURO Antwerpen.

 • 23 september 2023

  Opening nieuwe dagcentrum KATR!NAHOF

  KATR!NAHOF heeft op de Blancefloerlaan 100 een nieuwe campus voor dagbesteding gecreëerd.

  Verschillende ateliers met elk een eigen thema krijgen hun plaats in deze groene omgeving die grenst aan het Vlietbos.

 • 2010

  KATR!NAHOF wordt geselecteerd voor pilootproject 2020

  2010 het jaar dat KATR!NAHOF wordt geselecteerd om mee te stappen in een pilootproject van de overheid om perspectief 2020 van minister Jo Vandeurzen te realiseren in de vorm van het aanbod ‘dienst inclusieve ondersteuning’.

  PEPERKOREN, inclusieve woonondersteuning krijgt haar plaats binnen KATR!NAHOF.

 • 2004

  FROMENT!NSTRAAT

  Start FROMENT!NSTRAAT

 • 10 mei 2004

  !NKLUS - start begeleid werken bij KATR!NAHOF

  KATR!NAHOF, overtuigd dat zinvol werk op een reguliere arbeidspost bijdraagt aan de kwaliteit van het bestaan, heeft besloten begeleid werken aan te bieden. Onder leiding van jobcoach Ilse groeit deze dienst uit tot wat hij vandaag is een volwaardige dienst met 120 begeleid werkers en 7 jobcoachen.

  Yves aan het werk op de boerderij.
 • 1954

  Speelklasje Katrien

  In een tijd waarin er voor jonge kinderen met een verstandelijke beperking nog geen scholen bestonden, komt de Medisch Pedagogische Kinderkliniek met een totaal nieuw initiatief, geïnspireerd door wijlen professor R. Dellaert en professor V. D’Espallier. Juffrouw N. Heynen begeleidt in “Speelklasje Katrien” een tiental kleuters met een verstandelijke handicap.