Skip to main content

Ondersteuning voor en na de schooluren – HARMON!CA

Wat?

HARMONICA biedt voor- en naschoolse opvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

De kinderen en jongeren lopen school in één van de scholen voor buitengewoon onderwijs type 2 uit de regio en kunnen doorgaans van het schoolbusvervoer gebruik maken om HARMONICA te bereiken.

De opvang is flexibel en men kan er deeltijds beroep op doen, van één dag tot vijf dagen in de week.

Voor wie?

  • schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar
  • met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking
  • al dan niet met een bijkomende sociaal-emotionele problematiek of een autismespectrumstoornis
  • die school lopen in één van de scholen voor buitengewoon onderwijs type 2 uit de regio

Hoeveel dagopvang heb je nodig?

  • niet zo vaak, via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
  • vaak, via een inschrijving in het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Een medewerker van onze sociale dienst zoekt graag samen met u uit welke ondersteuning het best bij uw vraag past.

Hoe?

Een team professionele begeleiders organiseert een gevarieerd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod rond zelfredzaamheid (eten en drinken, aan- en uitkleden), sport, spel en ontspanning in verschillende groepen.

Om goed rekening te kunnen houden met de individuele noden van het kind / de jongere, maken we samen met de ouders een beeldvorming. Naar nood kan de orthopedagoog ook een plan uitwerken waarin de specifieke ondersteuningsnoden zijn uitgewerkt evenals de doelstellingen waar we als begeleidend team, ouders, familie, … samen aan willen werken.

Waar

Peter Benoitstraat 44
2018 Antwerpen

We gebruiken de infrastructuur van de scholen Katrinahof. Sommige activiteiten gaan door op locatie.

Er is geen busvervoer georganiseerd door HARMONICA. Mogelijk kan het schoolbusvervoer uw kind van school naar HARMONICA brengen. Ouders staan zelf in voor het ophalen van hun kind na afloop.

Wanneer

Op schooldagen

Voorschoolse opvang 7.30 uur – 8.30 uur
Naschoolse opvang 15.15 uur – 18.30 uur
Elke woensdag 12 uur – 18.30 uur

Opgelet: Voorschoolse opvang enkel voor leerlingen van de Katrinahofscholen

Contactpersonen

Anke Madou

Afdelingscoördinator

0492 23 27 56

e-mail

Olivia Van Assche

Sociale dienst

0493 28 98 08

e-mail

Anouk De Bel

Orthopedagoog

0492 25 35 66

e-mail