Skip to main content

Woonbegeleider VILLA LOUIS

Jobomschrijving

VILLA LOUIS biedt inclusieve woonondersteuning aan acht volwassenen met een verstandelijke beperking.
Sommige bewoners hebben bijkomende problematieken. We willen een thuis bieden op maat van onze bewoners met focus op hun mogelijkheden en kwaliteit van leven. We bewaken steeds een goede balans tussen kunnen en aankunnen.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je stelt concrete ontwikkelingsdoelen op vanuit het individueel ondersteuningsplan van elke bewoner.
 • Je zoekt samen naar een gepaste en zinvolle dagbesteding in lijn met hun wensen en vaardigheden.
 • Je ondersteunt de bewoners om zoveel mogelijk te participeren aan de dagelijkse activiteiten van het woon- en leefgebeuren zoals boodschappen doen, eten klaarmaken, afwassen, puzzelen, lezen,....
 • Je draagt bij tot een goede samenwerking met alle belanghebbenden zoals familie en andere interne en externe personen/diensten, ... en je onderhoudt hiervoor de nodige contacten.
 • Je begeleidt de bewoners tijdens activiteiten buitenshuis, zoals wandelen, fietsen, winkelen,...
 • Je assisteert hen bij hun persoonlijke verzorging en hygiëne.
 • Je zorgt voor het psychosociaal welbevinden van elke bewoner en je reageert proactief en met de nodige empathie bij mogelijke probleemsituaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportage van alle facetten van de ondersteuning.

Jobgerelateerde competenties

 • Jouw basishouding stemt overeen met de visie en waarden van O.C. KATR!NAHOF: je handelt vanuit een emancipatorische en orthopedagogische grondhouding en een inclusieve visie.
 • Als woonbegeleider werk je cliëntgericht, plichtsbewust, polyvalent en ondernemend.
 • Je hecht waarde aan authenticiteit, empathie, een goede samenwerking en je voelt je betrokken bij het geheel.
 • Je bent een enthousiaste teamspeler die graag bijleert en zelfstandig kan werken.
 • Je bent sterk in plannen en organiseren en je communiceert vlot.
 • Je weet hoe je moeilijke situaties moet aanpakken en je beschikt over het nodige probleemoplossend vermogen en de nodige creativiteit.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het ondersteunen van personen met een verstandelijke beperking én het ondersteunen van personen met een autismespectrumstoornis (ASS).
 • Je beschikt over een diploma 7e jaar leefgroepwerking, HBO of bachelor in het agogische werk.
 • Je kan goed overweg met de gebruikelijke MS Office toepassingen (Outlook, Word, Excel,.).

Ons aanbod

Een boeiende zinvolle job in een fijne werksfeer binnen een dynamisch team. Wij bieden je een interim contract aan et prestatiebreuk 32/38. Indiensttreding zo snel als mogelijk, volgens de barema’s van Paritair Comité 319.01 aangevuld met de in onze sector geldende shiftpremies.
Je bent bereid om in een shiftsysteem te werken: dagdiensten, late diensten en slapende nachten met om de 14 dagen weekendwerk. Je kan rekenen op maaltijden tijdens de diensturen.
We voorzien een onkostenvergoeding voor woon- werkverkeer.

Plaats van tewerkstelling

Thonetlaan 54
2050 Antwerpen

Meer info?

Wens je meer info over deze vacature, mail naar Lutgarde.van.mechelen@katrinahof.be.