Skip to main content

Opvoeder – Begeleider HALEWEIN

Jobomschrijving

HALEWEIN is een gezinsondersteunend verblijf met ruimte voor een twaalftal kinderen en jongeren van 8 tot 23 jaar met een licht tot ernstige verstandelijke beperking.

De kinderen en jongeren gaan overdag naar school. Door het dagelijkse leven gaat onze aandacht naar ontwikkelingsgerichte ondersteuning in samenspraak met de ouders en andere ondersteuners.
Zo bieden we een gevarieerd aanbod aan activiteiten gericht op sport, ontspanning en spel. Hiervoor beschikken we over een leuke stadstuin, living, keuken, speelkamers en een team van professionele creatieve begeleiders.

We streven ernaar om alle kinderen en jongeren naargelang hun mogelijkheden te betrekken bij het woon- en leefgebeuren met aandacht voor de balans tussen kunnen en aankunnen.

Jouw kernopdracht

 • Je stelt samen met je collega’s concrete ontwikkelingsdoelen op vanuit het individueel ondersteuningsplan.
 • Je werkt mee aan het uitbouwen van een vrijetijdsaanbod op maat van elk kind en jongere met het oog op een maximale deelname aan de leefomgeving.
 • Je plant en organiseert de activiteiten in overleg met het team.
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportage van alle facetten van de ondersteuning.
 • Je assisteert onze kinderen en jongeren bij hun persoonlijke verzorging en hygiëne.
 • Je zorgt voor het psychosociaal welbevinden van elkeen en je reageert proactief en met de nodige empathie bij mogelijke probleemsituaties.
 • Je draagt bij tot een goede samenwerking door de nodige contacten te onderhouden met alle belanghebbenden zoals familieleden en andere ondersteuners en diensten.

Jouw profiel

 • Jouw basishouding stemt overeen met de visie en waarden van het O.C. KATR!NAHOF: je handelt vanuit een emancipatorische grondhouding en een inclusieve visie.
 • Je neemt initiatief, je handelt ontwikkelingsgericht en je legt de nodige creativiteit aan de dag.
 • Je hecht waarde aan authenticiteit, empathie, verantwoordelijkheidszin, een goede samenwerking en je voelt je betrokken bij het geheel.
 • Je kan indien nodig beheerst omgaan met crisissituaties en je beschikt hiervoor over een sterk probleemoplossend vermogen
 • Je kan reflecteren over je eigen handelen en je staat open voor feedback en coaching.
 • Je hebt ervaring in het ondersteunen van personen met een verstandelijke beperking.
 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma orthopedagogie (bachelor of graduaat) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je kan goed overweg met de gebruikelijke MS Office toepassingen (Outlook, Word, Excel,…).

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen.
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …) De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten.
 • Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, ... .
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....

Vereiste studies

 • Prof. bach. Toegepaste psychologie: Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
 • Prof. Bach. Pedagogie v/h jonge kind
 • Graduaat Orthopedagogie
 • Prof. bach. Orthopedagogie: Orthopedagogie

Persoonsgebonden competenties

 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Kritisch denken
 • Klantgerichtheid
 • Diversiteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid

Ons aanbod

Een boeiende zinvolle job in een fijne werksfeer binnen een jong dynamisch team.

Wij bieden je een deeltijds 28/38 vervangingovereenkomst van bepaalde duur met kans op verlenging.
Je bent bereid om in een shiftsysteem te werken: vroege diensten, late diensten en slapende waak.

Je concrete tijdsregeling stemmen we onderling af met aandacht voor je balans werk-privé.

We voorzien een onmiddellijke indiensttreding volgens de barema’s van Paritair Comité 319.01 aangevuld met de in onze sector geldende shiftpremies.
We hebben een aantrekkelijke verlofregeling met extra dagen verlof vanaf 35 jaar.

Je kan rekenen op maaltijden tijdens de diensturen.
We voorzien een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en mogelijke dienstverplaatsingen

Plaats van tewerkstelling

Boomgaardstraat 27
2018 Antwerpen

Meer info?

Wens je meer info over deze vacature, mail naar Anke.madou@katrinahof.be.