Skip to main content

Jobstudenten vakantiewerking HARMONICA

Jobomschrijving

HARMONICA biedt voor- en naschoolse opvang en vakantiewerking aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking al dan niet met een bijkomende sociaal-emotionele problematiek of een autismespectrumstoornis. De kinderen en jongeren (van 2,5 tot 21 jaar) lopen school in één van de scholen voor Buitengewoon Onderwijs type 2 uit de regio. De opvang is flexibel en men kan er deeltijds beroep op doen, van één dag tot vijf dagen in de week.

Samen met een team van professionele begeleiders organiseer je een gevarieerd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod rond zelfredzaamheid (eten en drinken, aan- en uitkleden), sport, spel en ontspanning in verschillende groepen. Om goed rekening te kunnen houden met de individuele noden van het kind of de jongere, maken we samen met de ouders een beeldvorming. Afhankelijk van de behoeften kan de orthopedagoog ook een plan uitwerken waarin de specifieke ondersteuningsnoden zijn uitgewerkt evenals de doelstellingen waar we als begeleidend team, ouders, familie, … samen aan willen werken.

Jouw kernopdracht

 • Je werkt in team mee aan de realisatie van een ontwikkelingsgericht en zinvol activiteitenaanbod afgestemd op de individuele ondersteuningsnoden van het kind of de jongere.
 • Je plant en organiseert samen met het team de dagelijkse activiteiten met permanente aandacht voor de balans tussen kunnen en aankunnen.
 • Je draagt mee zorg voor het psychosociaal welbevinden van elk kind of jongere en je grijpt in met de nodige empathie bij mogelijke probleemsituaties.
 • Je ondersteunt mee de kinderen/jongeren tijdens de maaltijden en verzorgingsmomenten.

Jobgerelateerde competenties

 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …) De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

Persoonsgebonden competenties

 • Diversiteit
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Verantwoordelijkheid

Ons aanbod

Een zinvolle en veelzijdige studentenjob in een fijne werksfeer binnen een jong dynamisch team.

Wij bieden je een studentencontract met onmiddellijke indiensttreding volgens de barema’s van Paritair Comité 319.01.

HARMONICA is op zoek naar jobstudenten voor de periode van 1 tem 19 juli en/of van 12 tem 31 augustus. Je werkt de ganse periode in juli en/of augustus voltijds aan 38u/week.

We voorzien een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Vereiste studies

 • Graduaat Agogische bijscholing orthopedagogie
 • Prof. Bach. Pedagogie v/h jonge kind
 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk
 • Prof. bach. Toegepaste psychologie: Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
 • Graduaat Orthopedagogie
 • Graduaat Maatschappelijk werk

Plaats van tewerkstelling

Peter Benoitstraat 44
2018 Antwerpen

Meer info?

Wens je meer info over deze vacature, mail naar Anke.madou@katrinahof.be.