Skip to main content

Meer ruimte voor DINAMO

De afdeling DINAMO van KATRINAHOF biedt dagondersteuning aan kinderen met een zeer ernstig verstandelijke beperking. Zij hebben dringend nood aan ruimere en meer aangepaste lokalen. De bestaande lokalen zullen hiervoor volledig worden gerenoveerd in 2024. Aan dit renovatieproject hangt een kostenplaatje van 350.000€