Skip to main content

Ik laat een groep meedraaien op mijn werkvloer

Wie?

EKIEPE is een groep gemotiveerde personen tussen 4 à 5 personen met een ondersteuningsbehoefte omwille van een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis die:

 • vrijwillig aan de slag willen op de gewone arbeidsvloer
 • voldoende arbeidsvaardigheden hebben om u te helpen bij eenvoudige repetitieve taken
 • continue ondersteuning krijgen van onze jobcoach
 • graag deel uit maken van uw bedrijf en uw team van medewerkers

Deze groep vrijwilligers helpt onder continue begeleiding van een jobcoach:

 • uw bedrijf een aantal uren of dagen per week
 • bij zinvolle, eenvoudige, repetitieve deeltaken
  • plooien, stickeren, vullen, uitpakken, inladen, sorteren, assembleren, op maat hangen,…
  • planten water geven, klaarzetten van vergaderlokalen, koffiecorners en printers aanvullen,…

Uw medewerkers:

 • worden ontlast bij deze taken
 • krijgen meer tijd voor hun kernopdracht

Wij gaan op zoek naar bedrijven die ondersteuning kunnen gebruiken bij eenvoudige deeltaken.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn wat betreft de taken, de ruimte, de verwachtingen,…

Wanneer de verwachtingen in dezelfde lijn liggen plannen we een kennismakingsmoment in met de groep vrijwilligers en zoeken we samen naar een startmoment.

Wij werken in de regio Antwerpen – Waasland

Is uw bedrijf toch verder gelegen?

We bekijken graag samen hoe we u toch van dienst kunnen zijn of hoe we u kunnen doorverwijzen.

 

Wat mag u verwachten?

 • Minstens één vast moment per week hulp van een groep vrijwilligers bij eenvoudige, doch zinvolle taken
 • Continue ondersteuning door een jobcoach tijdens deze uren:
  • advies op maat
  • administratie
   • raamovereenkomst, afsprakennota
   • noodzakelijke verzekeringen voor de vrijwilliger
   • hulp bij Dimona (DWD)
  • opvolging
  • evaluaties

Wat verwachten we van u?

 • Een warm hart voor mensen met een ondersteuningsbehoefte omwille van hun verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis
 • Een fijne werkplek waar ieder zijn talent kan en mag laten zien
 • Voldoende fysieke ruimte om een groep van 4 a 5 personen te laten helpen
 • Een open communicatie met onze jobcoach en vrijwilligers tijdens het hele traject (taakinhoud, verwachtingen,…)

 

Contactpersonen

Ilse De Loos

Afdelingscoördinator

0497 21 89 56

e-mail

Marit Van Sprundel

Sociale dienst

0492 25 35 64

e-mail