Historiek - overzicht

Katrinahof is gegroeid uit Speelklasje Katrien, waar juffrouw N. Heynen een tiental kleuters met een verstandelijke handicap begeleidde: een totaal nieuw initiatief vanuit de Medisch Pedagogische Kinderkliniek, geïnspireerd door wijlen professor R. Dellaert en professor V. D'Espallier, in een tijd waarin voor deze jonge kinderen nog geen scholen bestonden.

Katrinahof leverde pionierswerk betreffende Heilpedagogiek voor kleuters, opleiding, wetenschappelijke studie en ontwikkeling van didactisch materiaal. Inspiratie vond men onder meer bij M. Montessori en broeder Ebergist.

Momenteel verleent Katrinahof diensten aan een 350-tal personen met een handicap en hun ouders. Katrinahof bestrijkt verscheidene doelgroepen, van kleuters tot volwassenen, van personen met een matige verstandelijke handicap tot enkele personen met een meervoudige handicap. De groei was steeds het gevolg van de dwingende vraag van ouders en kinderen, van collega's en van de plaatselijke gemeenschap.

1952

Oprichting “Heilpedagogische Afdeling” in de Medisch Psychologische Kinderkliniek.

Speelklas Katrien in de Borgerhoutsestraat. Benedenhuis met veranda en tuin.

1954

Oprichting VZW Vereniging voor Heilpedagogisch Onderricht en verhuis naar C. Teichmannplaats, gelijkvloers met tuin.

1955

In juli wordt de eerste klas voor Buitengewoon Lager Onderwijs aangenomen.

1956

In gebruik name van het gehele huis C. Teichmannplaats, het aantal leerlingen stijgt tot 60.

1959

Verhuis naar Hagedoornlaan 9, een groot huis aan het Nachtegalenpark en start internaatswerking.

1963

Verhuis naar Mechelsesteenweg 168 met 100 leerlingen.

1969

Aanvraag erkenning semi-internaat voor 30 kinderen.

1970

Oprichting VZW Katrinahome, tehuis voor 30 volwassenen in de Korte Lozannastraat, een initiatief van ouders in samenwerking met de Raad van Beheer van Katrinahof.

1974

Oprichting VZW Katrinahof.

1975

Mechelsesteenweg 170 wordt gehuurd. Het gebouw dient gedeeltelijk als slaapkamers en salon voor de internen, gedeeltelijk voor klaslokalen en houtbewerking.

1979

Oprichting “Iris ten huize Terninck”, dagcentrum voor 30 volwassenen, een initiatief van ouders in samenwerking met de Raad van Beheer van Katrinahof.

1980

Oprichting Buitengewoon Secundair Onderwijs.

Verhuis van het internaat voor 24 kinderen naar de Gounodstraat 12.

Lager en secundair onderwijs zijn gehuisvest Mechelsesteenweg 168-170.

1986

Oprichting van het dagcentrum voor 15 volwassenen in de Halewijnlaan 94, Antwerpen L.O.

1986

Oprichting van VZW Ruimte voor Katrinahof.

1987

Oprichting van het tehuis voor 10 volwassenen in de Halewijnlaan 94, Antwerpen L.O.

1993

Verhuis van de secundaire school naar de Peter Benoitstraat 44.

1994

Oprichting van het semi-internaat voor niet-schoolgaanden voor 10 kinderen in het Paviljoen, Peter Benoitstraat 44.

1998

Verhuis van het semi-internaat voor schoolgaanden en de lagere school naar de Van Schoonbekestraat 32.

2001

Op 30 september 2001 vond de eerstesteenlegging plaats van de nieuwbouw aan de Fromentinstraat te Antwerpen linkeroever voor het orthopedagogisch centrum.

2002

Op 26 november 2002 overleed Netty Heynen, stichteres van Katrinahof.

2004

Op 22 maart 2004 (woning) en 19 april 2004 (dagactiviteiten) werden de nieuwe gebouwen aan de Fromentinstraat te Antwerpen linkeroever in gebruik genomen.

2005

Het internaat krijgt een officiële erkenning per 1 september 2004 voor 12 plaatsen en gaat in exploitatie in de vernieuwde gebouwen aan de Halewijnlaan op Linkeroever op 4 november 2005.

2007

VZW Katrinahof wordt gesplitst in de nieuwe "Katrinahof VZW" (voorzitter dhr. C. D'Espallier) en de nieuwe "Scholen Katrinahof VZW" (voorzitter dhr. J. Daelemans) per 1 januari 2007.

De "Vereniging voor Heilpedagogisch Onderricht" (voorzitter dhr. J.M. De Meulder) fungeert als koepelvereniging die de beide verenigingen verbindt.

2008

Op 27 februari 2008 overlijdt E.H. Jan Ulens, voorzitter van de VZW Katrinahof sinds 1976.