Artikelindex

De opdrachtverklaring van het O.C. Katrinahof beschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening op zes gebieden.

Identiteit

Het O.C. Katrinahof biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een matig tot diep verstandelijke handicap en hun gezin.

Hiertoe beschikt het O.C. Katrinahof over een semi-internaat voor schoolgaanden en niet-schoolgaanden, een internaat, een dagcentrum en een tehuis voor niet-werkenden. Het semi-internaat voor schoolgaanden heeft een geprivilegieerde relatie met het BuBaO en het BuSO Katrinahof.

Samen met de VZW Katrinahof werkt het O.C. Katrinahof aan een systematische kwaliteitsverbetering en hecht het veel belang aan het creëren van een huiselijke sfeer van samen leven in een kleinschalig geheel.

 inclusSoepie