• Het organigram waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van het personeel beschreven worden.
Legende:

 

FS1 = Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen
HL94 = Halewijnlaan 94 te 2050 Antwerpen
VS32 = Van Schoonbekestraat 32 te 2018 Antwerpen
FS3 = Fromentinstraat 3 te 2050 Antwerpen
FS5 = Fromentinstraat 5 te 2050 Antwerpen
SCHILDE” = Locatie “Anautica”

SIS = semi-internaat voor schoolgaanden
IS = internaat voor schoolgaanden
SINS = semi-internaat voor niet-schoolgaanden
DC = dagcentrum
TNW = tehuis voor niet-werkenden (bezigheid)

PE = pedagogische eenheid
  • De lijst met de functiebeschrijvingen.
  • De relatie tussen functies en namen die weergeeft welke functie door welke medewerker effectief wordt opgenomen.
    De beschikbare barema’s werden op een evenwichtige manier verdeeld over de verschillende functies, rekening houdend met de organisatiestructuur zoals weergegeven in het organigram. Binnen dit kader heeft het individuele overleg plaats (waarin factoren meespelen zoals historiciteit, anciënniteit, kwalificatie en nuttige ervaring) en waarvan het resultaat neergelegd is in de individuele arbeidsovereenkomst.
  • De wijze waarop de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen worden kenbaar gemaakt aan de gebruikers, het personeel en de overheid.

 inclusSoepie