Bestuur

Bestuur – vzw Katrinahof

Het O.C. Katrinahof wordt beheerd door de vzw Katrinahof, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Fromentinstraat 1 en waarvan de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad dd 14.08.2007.

De vereniging heeft tot doel vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie, de oprichting, de inrichting, het beheer en de exploitatie van diensten en voorzieningen voor de professionele en integrale ondersteuning – ambulant, semiresidentieel en residentieel – van personen met een verstandelijke beperking.

Klik hier als het schema hieronder niet wordt weergegeven ...

 

Het orthopedagogisch Centrum Katrinahof enerzijds en het BuBaO Katrinahof en het BuSO Katrinahof anderzijds hebben sinds 1 januari 2007 elk hun eigen vzw wat toelaat aan elkeen om een eigen dynamiek te ontwikkelen en een eigen koers te varen.

De "VERENIGING VOOR HEILPEDAGOGISCH ONDERRICHT VZW" zorgt er als koepelvereniging voor dat de band tussen het Orthopedagogisch Centrum en de scholen niet helemaal verloren gaat. Zo worden de bestuurders van "KATRINAHOF VZW" en "SCHOLEN KATRINAHOF VZW" door de algemene vergadering benoemd uit een lijst voorgesteld door de "VERENIGING VOOR HEILPEDAGOGISCH ONDERRICHT VZW". Ook zijn de beide voorzitters lid van laatstgenoemde vereniging. Elk bestuurder is tevens lid van de algemene vergadering van de andere vzw's.

Lees meer op de website van de koepelvereniging ...

 inclusSoepie