U heeft een stem via de gebruikersraad

Wat is de gebruikersraad

Katrinahof zet zich dagelijks in voor uw zoon of dochter, broer of zus. De kwaliteit van haar ondersteuning bepaalt in grote mate hun levenskwaliteit. Dit elke dag weer waar maken kan alleen maar als zowel de medewerkers van Katrinahof als de gebruikers op eenzelfde lijn zitten. Dit veronderstelt een open communicatie over keuzes en veranderingen in de dagelijkse werking. Zo was er enkele jaren geleden de reorganisatie van het dagcentrum van 5 naar 6 leefgroepen. Soms moeten wettelijke bepalingen worden vertaald naar de praktijk, zoals de minimumbezetting van het woonhuis. Het is belangrijk dat deze wijzigingen worden begrepen door iedereen die er mee te maken heeft, en dat de gebruikers hier hun noden en wensen over kunnen doorgeven aan de medewerkers. Samen kan dan naar de beste oplossing worden gezocht.

Dit overleg tussen de directie van Katrinahof en de gebruikers wordt praktisch georganiseerd via de gebruikersraad. De leden van de gebruikersraad zijn vrijwilligers die elk vanuit hun eigen achtergrond en deskundigheid, in een open dialoog, willen meewerken aan de kwaliteitsvolle ondersteuning die Katrinahof aanbiedt.

Op de vergaderingen van de gebruikersraad komen enkel thema's van de algemene werking aan bod. Het is geen forum voor problemen van persoonlijke aard. Hiervoor kan u terecht bij de verantwoordelijken van de voorziening.

gebruikersraad foto

Samenstelling
Vergaderingen

De vergaderingen gaan minimaal 3 keer per jaar door op maandag van 18 uur tot 20 uur.

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland voor 4 maart 2013.

Bekijk of download onze folder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inclusSoepie