Artikelindex

Ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging

De voorziening organiseert de dienstverlening vanuit een christelijke overtuiging, maar eerbiedigt strikt de ideologische of godsdienstige overtuiging van elke gebruiker. Het eerbiedigen ervan moet echter niet leiden tot een aanpassing van het zorgaanbod in functie van de ideologische of godsdienstige overtuiging van de gebruiker.

Vrijheid

De opdrachtverklaring van het O.C. Katrinahof sluit nauw aan bij de emancipatorische opvattingen en bij de definitie van personen met een verstandelijke handicap. In de tiende editie van het AAMR-handboek (mei 2002) wordt verstandelijke handicap als volgt omschreven:

"Een verstandelijke handicap verwijst naar functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag zoals dat tot uitdrukking komt in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. De functioneringsproblemen ontstaan voor de leeftijd van 18 jaar."

Doorheen de jaren zijn de opvattingen over personen met een handicap veranderd. Tegenwoordig staat vooral het emancipatorische model centraal en komt er grote nadruk te liggen op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaan (zie opdrachtverklaring: "... met het doel de kwaliteit van leven te bevorderen.").

Image

De nieuwe definitie maakt duidelijk dat een handicap niet meer gezien wordt als een louter persoonskenmerk, maar dat er sprake is van een dynamische interactie tussen enerzijds de mogelijkheden van het individu en anderzijds de eisen van de omgeving en de wijze en mate van ondersteuning die gegeven wordt. Deze multidimensionele benadering wordt geoperationaliseerd in vier dimensies:

  • DIMENSIE 1: Intellectueel functioneren en adaptieve vaardigheden
  • DIMENSIE 2: Psychische en sociaal-emotionele factoren
  • DIMENSIE 3: Gezondheid, lichamelijk welzijn en etiologie
  • DIMENSIE 4: Omgevingsaspecten

 inclusSoepie