ANEGR!A

ANEGR!A

LEADER-project: Inclusieve vrijwilligersondersteuning in ezelopvangcentrum Anegría

Project met steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Voor de periode van 1/01/2020 tot 30/06/2022 ontvangt KATR!NAHOF een LEADER-subsidie. Hiermee zullen we van Anegria een ontmoetingsplek maken voor vrijwilligers met en zonder beperking uit het Waasland. Samen verzorgen ze de ezels en wordt informele zorg geboden. Er zullen samenwerkingsverbanden opgestart worden met organisaties, scholen en instanties zodat het project ingebed wordt in de ruime regio.

 

Voor de uitwerking van dit project zijn we nog op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers met een hart voor mens en dier. Bekijk hier onze vacatures

 

Doelstellingen:

Uitbouw en professionalisering van de vrijwilligerswerking in het ezelopvangcentrum

  • Voorzien van professionele begeleiding die deze vrijwilligerswerking omkadert en een goede groepsdynamiek stimuleert a rato van 8u per week (flexibel in te plannen).
  • Instap naar betaald werk faciliteren
  • Uitbreiden van het bestaande vrijwilligersnetwerk in de omgeving en contacten leggen met plaatselijke verenigingen, organisaties en instanties om inclusie te bevorderen. Dit zowel op niveau van de vrijwilligers als op organisatieniveau. Minimaal 10 nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen.
  • Zowel informele als formele momenten organiseren die de inclusie en de participatie van de vrijwilligers met een beperking in regio Waasland bevorderen en respect voor mens en dier beogen. Hiervoor samenwerken met plaatselijke vrijwilligers, verenigingen, organisaties en scholen. (Minimaal 12 formele activiteiten per jaar.)
  • Informeel ontmoetingsmoment organiseren voor vrijwilligers, bezoekers, kandidaat-vrijwilligers met en zonder beperking.

Projectupdate: beschikbaar vanaf 15/07/2020. 

www.vlaanderen.be/pdpo 

Lees hier de reportage ‘We kunnen veel leren van ezels’ in het CM GEZONDHEIDSMAGAZINE LEEF. 

We kunnen veel leren van ezels’ in het CM GEZONDHEIDSMAGAZINE LEEF